Taggyűlési határozat – 2015. évben


1/2015 (05.10.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) megválasztják a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket, valamint a napirendi pontokat.

2/2015 (05.10.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadták Fehérvári Anita egyesületi tagságáról szóló lemondását.

3/2015 (05.10.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadták Kaufmann Viktória kizárását az Egyesület tagságából.

4/2015 (05.10.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) megszavazták a fent felsorolt tárgyi eszközök beszerzését a megszavazott összeg erejéig.

5/2015 (05.10.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) megszavazták a dzsip eladását utólagos beszámolási kötelezettséggel.

6/2015 (05.10.) sz. Határozat: A jelenlévők (igen: 12, nem: 0, tartózkodik: 2) megszavazták a bankkártya fenti feltételek szerinti kiváltását.

7/2015 (05.10.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadták a 2014. évi mérleget, beszámolót, közhasznúsági jelentést.


Taggyűlési határozat – 2014. évben

 

1/2014 (03.10.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) megválasztják a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket, valamint a napirendi pontokat.

2/2014 (03.10.) sz Határozat: a jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadták Kangli Mónika egyesületi tagságáról és FB elnöki tisztségéről való lemondását.

3/2014 (03.10.) sz Határozat: a jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadták a Felügyelő Bizottság elnökének Böjtös Zoltán egyesületi tagot.

4/2014 (03.10.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangúlag (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadták a módosított alapszabályt.

5/2014 (05.27.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) megválasztják a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket, valamint a napirendi pontokat.

6/2014 (05.27.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangúlag (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadták a módosított alapszabályt, valamin a 2013. évre vonatkozó beszámolót, mérleget és jelentést.

7/2014 (05.27.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangúlag (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadták a módosított alapszabályt, valamin a 2013. évre vonatkozó beszámolót, mérleget és jelentést.

8/2014 (05.27.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangúlag (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadták a beruházásra vonatkozó beszámolót.

9/2014 (05.27.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangúlag (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadták az együttműködési javaslatot.

11/2014 (09.20.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) megválasztják a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket, valamint a napirendi pontokat.

12/2014 (09.20.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangúlag (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadták a módosított alapszabályt.

13/2014 (12.22.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) megválasztják a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket, valamint a napirendi pontokat.

14/2014 (12.22.) sz. Határozat: A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0).

15/2014 (12.22.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadják a javaslatot a reklámköltségek minimalizálására és a kiadványok népszerűsítésére.

16/2014 (12.22.) sz. Határozat: A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették, a beszámolót egyhangú szavazattal elfogadják (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0).

17/2014 (12.22.) sz. Határozat: A jelenlévők a beszámolót egyhangú szavazattal elfogadják (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0).

18/2014 (12.22.) sz. Határozat: A jelenlévők a beszámolót és a terveket egyhangú szavazattal elfogadják (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0).

19/2014 (12.22.) sz. Határozat: A jelenlévők a munkavállalókra vonatkozó beszámolót és a felvételre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadták (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0).

 


 

Taggyűlési határozat – 2013. évben

 

1/2013 (01.28.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 15, nem: 0, tartózkodik: 0) megválasztják a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket, valamint a napirendi pontokat.

2/2013 (01.28.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik:1) meghatalmazzák ParraghnéAlmási Katalin alelnököt, hogy a 2010. évi adó 1% kiutalásával kapcsolatban az egyesület helyett eljárjon, aláírjon, nyilatkozatot tegyen.

3/2013 (01.28.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 15, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadták a javítási, karbantartási, beruházási javaslatokat azzal, hogy amennyiben a tervezett költséget meghaladja a kiadás, abban az esetben beszámolási kötelezettség terheli a képviselőt a taggyűlés felé.

4/2013 (01.28.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 15, nem: 0, tartózkodik:0) megszavazták, hogy az egyesület nyújtsa be a közhasznúvá váláshoz szükséges iratokat.

5/2013 (05.13.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 15, nem: 0, tartózkodik: 0) megválasztják a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket, valamint a napirendi pontokat.

6/2013 (05.13.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangúlag (igen: 15, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadták a módosított alapszabályt, valamin a 2012. évre vonatkozó beszámolót és mérleget.

7/2013 (11.19.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) megválasztják a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket, valamint a napirendi pontokat.

8/2013 (11.19.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangúlag (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadták a módosított alapszabályt.

9/2013 (12.14.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) megválasztják a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket, valamint a napirendi pontokat.

10/2013 (12.14.) sz. Határozat: A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0).

11/2013 (12.14.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0) elfogadják a reklámfilm legyártását, továbbá az 5.000.000 Ft elkülönítését.

 

12/2013 (12.14.) sz. Határozat: A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették, a beszámolót egyhangú szavazattal elfogadják (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0).

13/2013 (12.14.) sz. Határozat: A jelenlévők a beszámolót egyhangú szavazattal elfogadják (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0).

14/2013 (12.14.) sz. Határozat: A jelenlévők a fejlesztési javaslatot egyhangú szavazattal elfogadják (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0).

15/2013 (12.14.) sz. Határozat: A jelenlévők a pinjrapole intézmények hatására, valamint a hagyományok ápolása végett madarak mentésére, havi max. 30.000 Ft költségkeret felhasználását egyhangú szavazattal elfogadják (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0).

16/2013 (12.14.) sz. Határozat: A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették, továbbá egyöntetűen támogatják a rászorulók javára történő tüzifa adományozást (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0).

17/2013 (12.14.) sz. Határozat: A jelenlévők a 13. havi bérezést a munkavállalók javára egyhangúan elfogadták (igen: 14, nem: 0, tartózkodik: 0).

 

Taggyűlési határozat – 2012. évben

 

1/2012 (05.17.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal megválasztják a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket, valamint a módosított napirendi pontokat.

2/2012 (05.17.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangúlag elfogadják az egyesület megalakulását.

3/2012 (05.17.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a Fővárosi Törvényszék végzése alapján módosított 2012. május 17.-i dátumú alapszabályt.

4/2012(05.17.) sz. Határozat: Tisztségviselők megválasztása.

5/2012 (05.17.) sz. Határozat: Az egyesületi tagdíjat közgyűlés 5.000 Ft/ében határozza meg.

6/2012 (09.03.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangú szavazattal megválasztják a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket, valamint a módosított napirendi pontokat.

7/2012 (09.03.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangúlag elfogadják az egyesület megalakulását.

8/2012 (09.03.) sz. Határozat: A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a Fővárosi Törvényszék végzése alapján módosított 2012. szeptember 3.-i alapszabályt.

9/2012 (09.03.)sz. Határozat: Tisztségviselők megválasztása.

 

 

Legfrissebb híreink
2022.02.07
A klímaváltozásnak globális következményei
2022.03.21 / Erdők Nemzetközi Napja 2022.03.22 / Víz Világnapja   Ilyenkor az erdőket, a fákat, és a vizet, az életünket fenntartó, csodálatos környezetünket ünnepeljük. A klímaváltozásnak globális következményei vannak, amiket nem lehet túlságosan hangsúlyozni. Ez befolyásolja az óceánjainkat, a vizeinket, az erdeinket, a levegőt, amit belélegzünk, az ételt, amit megeszünk, és az egészségünket. Háborúkat, éhezést okoz, tömeges elvándorlást, politikai és gazdasági instabilitást. Befolyásolja, hogy hol élünk és hogy élünk. És ezek a hatások visszafordíthatatlanná válnak. Ezért ezeket a következményeket a közösség elé tárni nemcsak az aktivisták, vagy a tudósok feladata, hanem mindenki kötelessége.   Videó: https://fb.watch/bWL-JkNRAu/     #vízvilágnapja #erdőknemzetközinapja # #természet #környezetvédelem #klímaváltozás #waterislife Forrás: https://www.facebook.com/SivaramaSwamiTanitasai/
2021.10.07
Ha húst eszel
Sivarama Swami "Ha húst eszel"
2020.07.01
Kontrolláld az elméd
  Sivarama Swami   Kontrolláld az elméd
2020.04.29
Sivarama Swami: A koronavírus-járvány oka
  Sivarama Swami : A koronavírus-járvány oka
2020.04.29
Sivarama Swami : A koronavírus-járvány oka
Egyesületünk képekben